Een duurzaam inzetbare medewerker is lekker aan het werk én prepareert zich voor de nabije toekomst. Deze medewerker weet dat de maatschappij continu verandert, dat werkgevers meebewegen én dat dit zorgt voor nieuwe vragen en verwachtingen. Daarom is deze medewerker alert op ontwikkelingen in het vak maar óók op de eigen gezondheid, veerkracht en flexibiliteit. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt actief gefaciliteerd door de werkgever.

Waarom is een vertrouwenspersoon nodig?

conflictVertrouwenspersonen opereren in de onderstroom. Want: niet iedereen gaat met plezier naar het werk. Roddelen, pesten, intimidatie, discriminatie: het komt meer voor dan je denkt. De vertrouwenspersoon is een veilige gesprekspartner in deze situaties.

wat levert de vertrouwenspersoon op?

Vertrouwenspersonen spreken uiteraard niet over hun behaalde resultaten. Daarom voor u een (niet uitputtend) lijstje.

  1. […]

de oplossingsgerichte dialoog

succesvol-onderhandelenKlagende medewerkers doen dat vaak vanuit liefde voor het bedrijf. Ik schreef hier al over in mijn blog: de kracht van conflict. Een aanhoudend conflict infecteert een team. Succesvol onderhandelen is nodig, het brengt de rust terug.  Hoe begeleid je als leidinggevende het win-win gesprek tussen twee conflicterende medewerkers?

oplossingsgericht in gesprek

Nodig de twee […]

de kracht van conflict

zoek de positieve intentie conflict“Boosheid komt uit een liefdevol hart. Spreek daarom met klagende medewerkers. Zij hebben een positieve intentie”, zo sprak Fritz Mautsch afgelopen vrijdag tijdens een symposium over conflict & leiderschap. Herkenbaar! Alle klagende medewerkers die ik spreek dragen de organisatie een warm hart toe. Toch is het ergens misgegaan.

een sudderend […]

Verslaving op het werk

van probleemgebruik naar ziekte Wist u dat 10% van de beroepsbevolking kampt met probleemgebruik of verslaving? Op bezoek bij de verslavingskliniek Solutions leerde ik dat verslaving een chronische én progressieve ziekte is. Samen met verzuimtrainers, managers en re-integratiebureaus kreeg ik vakkundige uitleg. Ik weet nu dat verslaving een biologische, psychologische […]

Ga naar de bovenkant