van probleemgebruik naar ziekte

Wist u dat 10% van de beroepsbevolking kampt met probleemgebruik of verslaving? Op bezoek bij de verslavingskliniek Solutions leerde ik dat verslaving een chronische én progressieve ziekte is. Samen met verzuimtrainers, managers en re-integratiebureaus kreeg ik vakkundige uitleg. Ik weet nu dat verslaving een biologische, psychologische en sociale aandoening is. Hulp en behandeling zit in het basispakket van de zorgverzekeraar.

mag ik je wat vragen..

imageKennen we niet allemaal iemand met een doseringsprobleem? Ik weet nu dat zo’n doseringsprobleem op de lange duur leidt tot verslaving. Voor werkgevers heeft dat gevolgen voor het direct en indirect verzuim. Op tijd ingrijpen is bedrijfseconomisch gezien dus ook belangrijk. Wat vraagt dit van organisaties, managers & collega’s? Het antwoord van een ervaringsdeskundige: “Stop niet met vragen, stel de vragen die je eigenlijk niet meer durft te stellen”. Een ander zei: “maak een helder beleid, creëer veiligheid voor gesprek, begrijp dat de schaamte groot is”. Tips om voor altijd te onthouden en te gebruiken.

Deze checklist helpt managers om eigen indrukken te ordenen en eerste conclusies te trekken. Dat is nuttig voordat u het gesprek aangaat. Heeft u zeker te maken met probleemgebruik op de werkvloer? Download dan in ieder geval deze achtergrondinformatie voor management en HR.

ervaring als kennisbron…

Binnen Solutions werken veel ervaringsdeskundige zorgverleners. Mensen die uit eigen ervaring weten wat verslaafd zijn betekent en juist daarom geweldige behandelaars zijn. Zij tonen lef en maken intensief gebruik van hun waardevolle kennis en ervaring. Een prachtige kennisbron, een groep mensen die van grote toegevoegde waarde is.

..ook in organisaties?

Stel je eens voor dat deze ondersteuning er ook zou zijn binnen organisaties? Veerkrachtige, gezond werkende personen met ervaringskennis in verslaving die beschikbaar zijn voor vertrouwelijk contact. Stel je eens voor dat deze kennis ook aanwezig is over werk & burn-out, slechthorendheid, epileptische aanvallen, depressie, reuma enz enz…. Daar, bij Solutions,  wist ik het weer. De verborgen kennisbron van ervaringsdeskundigen in organisaties vraagt om activering en professionalisering.

Voor een brainstorm over dit onderwerp sta ik klaar. Belt u met: 06 – 22 600 752 of mailt u naar petra@mensinbeeld.nl.