conflictVertrouwenspersonen opereren in de onderstroom. Want: niet iedereen gaat met plezier naar het werk. Roddelen, pesten, intimidatie, discriminatie: het komt meer voor dan je denkt. De vertrouwenspersoon is een veilige gesprekspartner in deze situaties.

wat levert de vertrouwenspersoon op?

Vertrouwenspersonen spreken uiteraard niet over hun behaalde resultaten. Daarom voor u een (niet uitputtend) lijstje.

    1. Escalatie vóór zijn. Zorgen dat het probleem voortijdig de wereld uitgaat. Is dat niet wat iedereen wil? Dit bespaart veel onrust in het team. De vertrouwenspersoon vervult hier een interessante rol als veilig gesprekspartner voor de medewerker. Het contact verheldert de situatie. Samen wordt gezocht naar een passende oplossing of vervolgpad. Hoog opgelopen emoties kunnen langzaam tot rust komen en worden vertaald naar logisch handelen.
    2. Ziekteverzuim vóór zijn. Langdurige stress maakt mensen ziek. Dat kost de werkgever geld terwijl de medewerker de persoonlijke last draagt. Daar heeft niemand wat aan. In contact met de vertrouwenspersoon ontdekt de medewerker wat hem te doen staat. Samen de situatie bespreken en zoeken naar een passende oplossing of vervolgpad. De medewerker houdt de regie in handen.
    3. Formele klachten vóór zijn. Een formele klacht van een medewerker zet de situatie op scherp. Er moet een procedure worden opgestart. De partijen komen tegenover elkaar te staan. Na zo’n procedure is het moeilijk om weer ‘gewoon’ aan het werk te gaan. Het werk van de vertrouwenspersoon ligt vóór de klachtenprocedure. Door zijn of haar inspanning kan de situatie tot rust. De formele klacht blijkt dan niet nodig.
    4. Wakkere mensen. Eén gesprek met een vertrouwenspersoon kan al verhelderend werken. Juist als de situatie op de werkplek even tegenzit of spannend wordt. Dit creëert wakkere mensen die hun perspectief verbreden.
    5. Keurmerk of accreditatie. Om hiervoor in aanmerking te komen is een geschoolde vertrouwenspersoon is soms een voorwaarde. Het maakt onderdeel uit van een degelijke bedrijfsvoering.

wie gaat het doen?

De vertrouwenspersoon is geen probleemoplosser. De vertrouwenspersoon activeert medewerkers om zélf te denken en te kiezen voor oplossingen en vervolgstappen. Het meest ideaal is een extern vertrouwenspersoon met kennis van zaken die de balans weet te vinden tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid. Dat voelt voor medewerkers het veiligst terwijl de werkgever kan vertrouwen op de grootste toegevoegde waarde.

Wilt u meer informatie over nut en noodzaak van de vertrouwenspersoon? Ik ga graag met u in gesprek.