Mensgericht organiseren

Omdat persoon en professie elkaar raken

Zinvol werk doen. Met fijne collega’s. Op een prettige werkplek. Klanten blij maken. Mens in Beeld biedt praktische HR interventies en creatieve oplossingen. Zorgen voor een werkplek waar mensen willen zijn. Vanuit plezier ondernemen, leren en presteren.

Mensgericht-organiseren

Verbinder van mens en organisatie

Ik streef naar organisaties waar mensen zich thuis voelen. Welkom, gezien en gewaardeerd. En is er iets aan de hand? Dan ga je in open gesprek. Ik ben de olie die zorgt voor onderling begrip, een betere samenwerking en een gezamenlijke focus op het doel, de taak en het resultaat.

HR advies

HR advies

Een organisatie is zo succesvol als de mensen die er werken. Wat is nodig om medewerkers optimaal te laten presteren? Voor plan, project of beleid bied ik verbindend HR advies.

Intervisiebegeleiding

Intervisiebegeleiding

Intervisie helpt groepen bij samen leren. Starten jullie een intervisiegroep? In vier sessies help ik jullie op weg. Zodat jullie genoeg bagage om zelf intervisies te organiseren.

Werkplezier onderzoek

Werkplezier onderzoek

Blije, energieke medewerkers presteren beter. Is de werkdruk hoog en wilt u weten wat u kunt doen? Kwalitatief onderzoek is een vliegwiel om oorzaken én oplossingen te vinden.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een veilig gesprekspartner voor medewerkers. Bijvoorbeeld bij pesten, intimidatie, discriminatie of conflict. Zo komen problemen sneller tot een oplossing.

Spiegelgesprek

ongemak

Je worstelt met een vraag in jouw (werkende) leven. Gun het jezelf om dit te onderzoeken. Soms kan één spiegelgesprek al tot frisse inzichten leiden. Jouw vraag staat centraal.

Conflictbemiddeling

conflict-oplossen

Conflictbemiddeling is soms nodig. Meningsverschillen zijn oké maar niet als dit leidt tot een verstoorde samenwerking. Herstel werkrelaties tijdig via bemiddeling.