“Genereer ruimte en oplossingen via conflictbemiddeling”

conflictbemiddeling

conflict-oplossenConflictbemiddeling is soms nodig. Meningsverschillen zijn oké maar niet als dit leidt tot een verstoorde samenwerking.  Stroeve werkrelaties kunnen hanteerbaar worden gemaakt via zorgvuldig begeleiding. Pak stroeve werkrelaties dus tijdig aan. Zo zorgt u voor betere prestaties. Maar ook voor een prettigere werksfeer én minder uitval door ziekte. Investeer in het oplossen van conflict op de werkvloer.

onafhankelijke partij

Een gesprek met een onafhankelijke partij helpt bij het oplossen van een conflict.  Het helpt de emoties tot rust te brengen en het logisch denken ‘aan te zetten’.  Zo wordt het contact hersteld en kunnen gezamenlijke afspraken worden gemaakt. Mens in Beeld kan deze onafhankelijke rol spelen en het proces verzorgen. Doe dit op tijd! Conflicten verstoren het werkklimaat voor meerdere mensen. Een inhoudelijk conflict heeft u niet alleen, alle teamleden hebben hier last van.

problemen in teams

Een conflict kan grote invloed uitoefenen op het team. Het primaire conflict wordt vertroebeld. Onduidelijk is wat de kern van het probleem is. Ook is niet helder wie betrokken zijn en wie niet. Een teamaanpak is dan het meest werkzaam.  Daarbij worden alle teamleden gehoord volgens een vaste aanpak. Dit gebeurt op een open en transparante manier. Commitment aan het proces wordt van alle teamleden gevraagd. Alsook van de manager in kwestie.

klachtbehandeling

Heeft iemand klacht in gediend over een collega of leidinggevende? Voor onafhankelijke klachtbehandeling of conflictbemiddeling kunt u contact met mij opnemen. Als voorzitter van een klachtencommissie bij een GGZ instelling ken ik de waarde van adequate en snelle klachtbehandeling. Het is van belang voor rust en een gevoel van veiligheid in uw organisatie.

Voor meer informatie of een afspraak belt u met Petra Meijssen via 06 – 22 600 752 of mailt u naar petra@mensinbeeld.nl

overig aanbod