Conflictbemiddeling

conflict-oplossenConflictbemiddeling is soms nodig. Meningsverschillen zijn oké maar niet als dit leidt tot een verstoorde samenwerking.  Herstel werkrelaties via een tijdige interventie. Zo zorgt u voor betere prestaties én een prettige werksfeer.

Praten over een conflict is de belangrijkste stap naar en oplossing

een conflict vraagt om gesprek

Praten over een conflict is de belangrijkste stap naar een oplossing. Zo komt de kern op tafel. Onder begeleiding wordt het logisch denken van partijen aangezet. Samen kijken naar mogelijkheden. Doe dit op tijd! Zodat een oplossing nog voor handen is.

conflictbemiddeling in teams

Een conflict heeft grote invloed op het team. Toch is de oorzaak vaak onduidelijk. En daarmee de weg naar een oplossing. Daarom is een teamaanpak dan het meest werkzaam. Daarbij worden alle teamleden gehoord volgens een vaste aanpak. Dit gebeurt op een open en transparante manier. Commitment aan het proces wordt van alle teamleden gevraagd. Alsook van de manager in kwestie.

klachtbehandeling

Een klachtprocedure is voor iedereen een verlies. Als werkgever wilt u wél weten wat te doen. Heeft u nog geen klachtenregeling? Ik heb ruime ervaring als extern voorzitter van een klachtencommissie voor medewerkers.  Voor procesadvies en een klachtregeling kunt u bij mij terecht. Zo nodig stel ik een onafhankelijke commissie samen.

Aanvullend aanbod

Spiegelgesprek

ongemak

Je worstelt met een vraag in jouw (werkende) leven. Gun het jezelf om dit te onderzoeken. Soms kan één spiegelgesprek al tot frisse inzichten leiden. Jouw vraag staat centraal.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een veilig gesprekspartner voor medewerkers. Bijvoorbeeld bij pesten, intimidatie, discriminatie of conflict. Zo komen problemen sneller tot een oplossing.

Dialoog op de werkvloer

Intervisiebegeleiding

Tijd nemen om ongemakkelijke onderwerpen te bespreken. Zo gaan deuren open. Het opent een cultuur en draagt bij aan verandering. De dialoog zorgt voor beweging in teams.