“Genereer ruimte en oplossingen via conflictbemiddeling”

conflictbemiddeling

conflict-oplossenStroeve werkrelaties kunt u bespreekbaar en hanteerbaar maken via zorgvuldige conflictbemiddeling. Pak stroeve werkrelaties dus tijdig aan. Zo zorgt u voor betere prestaties, een prettigere sfeer en minder uitval door ziekte. Investeer in het oplossen van conflict op de werkvloer.

conflictbemiddeling

Een gesprek met een onafhankelijke partij helpt bij het oplossen van een conflict.  Het helpt de emoties tot rust te brengen en het logisch denken ‘aan te zetten’.  Zo wordt het contact hersteld en kunnen gezamenlijke afspraken worden gemaakt. Mens in Beeld kan deze onafhankelijke rol spelen en het proces verzorgen. Doe dit op tijd! Conflicten verstoren het werkklimaat voor meerdere mensen. Een inhoudelijk conflict heeft u niet alleen, alle teamleden hebben hier last van.

klachtbehandeling

Heeft een medewerker een klacht in gediend over een collega of leidinggevende? Voor onafhankelijke klachtbehandeling of conflictbemiddeling kunt u contact met mij opnemen. Als voorzitter van een klachtencommissie bij een GGZ instelling ken ik de waarde van adequate en snelle klachtbehandeling. Het is van belang voor rust en een gevoel van veiligheid in uw organisatie.

Voor meer informatie of een afspraak belt u met Petra Meijssen via 06 – 22 600 752 of mailt u naar petra@mensinbeeld.nl