conflictbemiddeling

conflict-oplossenConflictbemiddeling is soms nodig. Meningsverschillen zijn oké maar niet als dit leidt tot een verstoorde samenwerking.  Doorbreek vastgeroeste patronen. Op tijd. Zo zorgt u voor betere prestaties. Maar ook voor een prettigere werksfeer én minder uitval door ziekte. Investeer in het oplossen van conflict op de werkvloer.

in gesprek met een bemiddelaar

Praten over een conflict is de belangrijkste stap naar een oplossing. De emoties mogen er dan in volle omvang zijn. Zo komt De kern op tafel. Partijen worden uitgenodigd om mogelijkheden te onderzoeken. Onder begeleiding wordt het logisch denken aangezet. Zodat afspraken en omgangvormen worden vastgelegd. Doe dit op tijd! Een conflict heeft u namelijk niet alleen. Het hele team heeft er last van.

conflict in teams

Een conflict heeft grote invloed op het team. De oorzaak is vaak onduidelijk. En daarmee de weg naar een oplossing. Een teamaanpak is dan het meest werkzaam. Daarbij worden alle teamleden gehoord volgens een vaste aanpak. Dit gebeurt op een open en transparante manier. Commitment aan het proces wordt van alle teamleden gevraagd. Alsook van de manager in kwestie.

klachtbehandeling

Heeft iemand klacht in gediend over een collega of leidinggevende? U kunt bij mij terecht voor onafhankelijke klachtbehandeling.

Voor meer informatie of een afspraak belt u met Petra Meijssen via 06 – 22 600 752 of mailt u naar petra@mensinbeeld.nl

overig aanbod