“een vertrouwenspersoon focust op gezond gedrag in organisaties”

vertrouwenspersoon

VertrouwenspersoonNiet iedereen gaat met plezier naar het werk. Roddelen, pesten, intimidatie, discriminatie: het komt meer voor dan je denkt. In een gezonde organisatie wordt ongewenst gedrag aangepakt. Nog liever wordt gezond gedrag gestimuleerd via preventief beleid. Voor beide rollen is Mens in Beeld inzetbaar als geaccrediteerd extern vertrouwenspersoon.

extern vertrouwenspersoon

De extern vertrouwenspersoon is een veilig gesprekspartner voor ieder die ongewenst gedrag op het werk ervaart. Medewerkers krijgen hulp bij het verhelderen van hun situatie. Ze kunnen vrijuit spreken. Samen zoeken we naar passende mogelijkheden en werkbare oplossingen. Soms vervult de vertrouwenspersoon ook een bemiddelingsrol. Uiteraard altijd in overleg.

structurele aanpak

Is er structureel sprake van ongewenst gedrag in een team? Dan is het gedrag verweven geraakt in de cultuur. In overleg zoeken we dan naar een geschikte aanpak. Via een oplossingsgericht traject wordt gebouwd aan een nieuw huis met een geaccepteerde set aan normen en waarden. Voorlichting helpt bij het stimuleren van gezond gedrag. Bijvoorbeeld over de glijbaan van humor naar pesten. Mens in Beeld bouwt samen met uw organisatie aan beleid en implementatie van een beleid voor gezond gedrag.  Zodat gezond gedrag op de werkvloer de norm blijft.

basisabonnement

Wilt u kunnen terugvallen op een geïnformeerde externe vertrouwenspersoon? Mens in Beeld werkt met een handzaam basisabonnement. Dit abonnement bestaat uit voorlichting, een basisbeschikbaarheid voor medewerkers én periodieke rapportage. Met plezier kom ik hierover meer vertellen.

Ik ben door de LVV geaccrediteerd als Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen.