intervisie begeleiding

“samen leren via het open gesprek”

intervisie begeleidingIntervisie begeleiding helpt teams en groepen bij samen leren. Starten jullie een intervisiegroep? Of lukt het niet om structuur aan te brengen? Via deze begeleiding leert een groep om beter te worden in intervisie.

wat is intervisie?

Intervisie is een manier om samen te leren via een open gesprek. Als groep kies je altijd voor een specifieke gespreksmethode. Dat geeft structuur en veiligheid. Zo kan het leren beter plaatsvinden. Een intervisiegroep bestaat vaak uit een kleine groep professionals. De intervisiegroep behandelt persoonlijke werkvragen. Stap voor stap komen deelnemers tot verfrissend inzicht of mogelijke oplossingen. Is continu professionaliseren voor u een wens? Dan is intervisie een mooie manier van leren voor zowel professionals als leidinggevenden.

Bij de introductie van een intervisiegroep is intervisie begeleiding zinvol. Als intervisiebegeleider zorg ik voor een aantal onderdelen:

  • een veilige omgeving voor gezamenlijk leren
  • de inbreng en uitleg van verschillende intervisiemethodieken
  • feedback op communicatieve vaardigheden binnen een intervisiegroep

Een startende groep heeft na ongeveer vier begeleide sessies genoeg bagage om zelf intervisies te organiseren. Dit is uiteraard afhankelijk van het startniveau van de groep. Natuurlijk krijgt de intervisie groep diverse materialen aangereikt om zelf mee te werken.

intervisie methodes leren toepassen

In een kleine groep van collega’s brengt een deelnemer een casus in die hem of haar bezighoudt. Via een uitgekozen methode brengt een collega een actuele vraag in. Daarop volgen open vragen of reflecties van anderen. De gekozen methode activeert het vrij denken van de inbrenger. De casus en het eigen gedrag. Intervisie stimuleert het vinden van antwoorden op – soms vastzittende – professionele situaties en dilemma’s.

stap voor stap

Een intervisiegroep start ik op volgens een vast ritme. Als eerste is het nuttig om in een vaste regelmaat bijeen te komen. We bouwen aan een veilige leeromgeving waar ieder ook echt een casus wil inbrengen. Vervolgens is het vinden van een bruikbare methodes prettig. Hier hangt ook vanaf hoeveel tijd nodig is voor de voorbereiding en intervisie. Ondertussen leert de groep om open vragen te stellen maar ook om feedback te geven en te ontvangen. Stap voor stap wordt de groep professioneler. Zo ontdek je wat intervisie voor jullie kan betekenen.

Wilt u meer weten over deze manier van gezamenlijk professionaliseren? Dan nodig ik u uit om contact op te nemen. Met plezier geef ik een uitgebreide toelichting op mijn werkwijze.

Voor een afspraak belt u met: 06 – 22 600 752 of mailt u naar petra@mensinbeeld.nl