intervisie begeleiding

intervisie begeleidingIntervisie helpt teams en groepen bij samen leren. Starten jullie een intervisiegroep? Of lukt het niet om structuur aan te brengen? Via begeleiding leer je als groep om beter te worden in intervisie.

wat is intervisie?

Intervisie is een manier om samen te leren via een open gesprek. De groep kiest voor een specifieke gespreksmethode. Dat geeft structuur en veiligheid. Zo kan het leren beter plaatsvinden. Een intervisiegroep bestaat vaak uit een kleine groep professionals. De intervisiegroep behandelt persoonlijke werkvragen. Deelnemers komen samen tot frisse inzicht of mogelijke oplossingen. Is continu professionaliseren voor u een wens? Dan is intervisie een mooie manier van leren voor zowel professionals als leidinggevenden.

Starten jullie met een intervisiegroep? Dan is intervisie begeleiding zinvol. Als intervisiebegeleider zorg ik voor een aantal onderdelen:

  • een veilige omgeving voor gezamenlijk leren
  • de inbreng en uitleg van verschillende intervisiemethodieken
  • feedback op communicatieve vaardigheden binnen een intervisiegroep

Een startende groep heeft na vier sessies genoeg bagage om zelf intervisies te organiseren. Dit is uiteraard afhankelijk van het startniveau. De groep krijgt bij de opstart diverse materialen om zelf mee te werken.

intervisie methodes leren toepassen

In een kleine groep van collega’s brengt een deelnemer een casus in die hem of haar bezighoudt. Via een uitgekozen methode brengt een collega een actuele vraag in. Daarop volgen open vragen of reflecties van anderen. De gekozen methode activeert het vrij denken van de inbrenger. De casus en het eigen gedrag. Intervisie stimuleert het vinden van antwoorden op – soms vastzittende – professionele situaties en dilemma’s.

van opstart naar zelf doen

Een intervisiegroep start volgens een vast ritme. Als eerste is het nuttig om in een vaste regelmaat bijeen te komen. We bouwen aan een veilige leeromgeving waar ieder ook echt een casus wil inbrengen. Vervolgens is het vinden van een bruikbare methode prettig. Ondertussen leert de groep om open vragen te stellen. Verder worden deelnemers beter in feedback geven en ontvangen. Stap voor stap wordt de groep professioneler.

Wilt u meer weten over deze manier van gezamenlijk professionaliseren? Dan nodig ik u uit om contact op te nemen. Met plezier geef ik een uitgebreide toelichting op mijn werkwijze. Voor een afspraak belt u Petra Meijssen: 06 – 22 600 752 of mailt u naar petra@mensinbeeld.nl

Aanvullend aanbod

Spiegelgesprek

ongemak

Je worstelt met een vraag in jouw (werkende) leven. Gun het jezelf om dit te onderzoeken. Soms kan één spiegelgesprek al tot frisse inzichten leiden. Jouw vraag staat centraal.

HR advies

HR advies

Een organisatie is zo succesvol als de mensen die er werken. Wat is nodig om medewerkers optimaal te laten presteren? Voor plan, project of beleid bied ik verbindend HR advies.

Conflictbemiddeling

conflict-oplossen

Conflictbemiddeling is soms nodig. Meningsverschillen zijn oké maar niet als dit leidt tot een verstoorde samenwerking. Herstel werkrelaties tijdig via bemiddeling.