let op drie aandachtsgebieden

In mijn vorige blog “wie zorgt dat u gezond werkt?” gaf ik medewerkers de grootst mogelijke rol in gezond werken. Ik noemde dat ‘zelfzorg op de werkvloer’ en beloofde een nadere uitleg. Zelfzorg is van origine een term uit de verpleegkunde. Wikipedia geeft de volgende definitie:

“Zelfzorg is alle zorg die een persoon besteedt aan het opheffen van eigen hindernissen en het voldoen aan eigen behoeften.” 

Hoe vertalen we deze beschrijving naar de werkvloer?

draagkracht en draaglast

imageIk spreek van ‘gezond werken’ als er mooie balans is tussen onze draagkracht en draaglast. We overvragen onszelf niet langdurig en hebben tegelijkertijd genoeg interessant werk om handen. We worden uitgedaagd, raken dus niet verveeld, na een ervaren piekbelasting nemen we genoeg tijd om te herstellen. Onze valkuilen zijn bekend. Daar denken we niet alleen over na, we doen er ook iets mee. We zorgen voor onszelf.

veerkrachtige mensen

Veerkrachtige mensen zorgen voor zichzelf. Ze maken optimaal gebruik van hun mogelijkheden. U kunt ze herkennen aan de wijze waarop zij omgaan met tegenspoed. Hun energie gaat naar beïnvloedbare omstandigheden. Ze denken positief, zijn pragmatisch, focussen op oplossingen. Op drie manieren besteden zij zorg aan zichzelf. Hoe doen zij dat?

1) zorg voor persoonlijk welbevinden

Dagelijks geeft ons lijf en hoofd signalen die iets zeggen over ons persoonlijk welbevinden. Veerkrachtige mensen nemen deze signalen serieus. Ze staan er bij stil, geven aandacht aan de betekenis en accepteren de informatie die het geeft over hun persoonlijk welbevinden. Ze gebruiken deze informatie bij de dagelijkse keuzes die ze maken.

2) zorg voor gezonde werkrelaties

Samen werken kan inspireren en energie geven. Het kan ook energie kosten, irritatie geven. Hoe kan dat? En wat kan je doen? Veerkrachtige mensen kijken naar hun aandeel in de werkrelatie en zoeken naar praktische oplossingen. Ze nemen collega’s zoals ze zijn, gebeurtenissen die zij niet kunnen veranderen accepteren ze. Zo houden ze focus op hun eigen koers.

3) zorg voor professioneel welbevinden

Werk kan ons blij maken, voldoening geven. U kunt ook op de verkeerde plek zitten, merken dat uw kwaliteit achteruit gaat. Wat dan? Veerkrachtige mensen hebben een doel. Zij kiezen werk dat goed bij hen past en vragen gemakkelijk om feedback en hulp. Ze blijven zich ontwikkelen, leren van hun fouten, gebruiken de aanwezige kennis, passen hun werkschema aan als dat voor hen gezonder is. Voila, de grootst mogelijke rol in gezond werken hebben we dus zelf. En dit allemaal vanwege de blog: Wie zorgt dat u gezond werkt? Veerkrachtig worden en blijven, doet u met mij mee?

Voor gesprek en advies in gezond werken belt u met: 06 – 22 600 752 of mailt u naar petra@mensinbeeld.nl. Inspireren tot meer zelfzorg op de werkvloer & veerkracht in organisaties is de drijvende kracht van Petra Meijssen.