van moeten naar willen

quotum-arbeidsgehandicapte-arbeidsparticipatie“Hoe zie jij de mindshift rond het quotum arbeidsgehandicapten?”, zo vroeg iemand mij In de Linkedin group Vitaliteit en Inzetbaarheid. Het volgde op mijn blog quotum zorgt voor beweging dat een verkenning geeft van ‘dingen die nu al gedaan kunnen worden’.

In dit blog beschrijf ik de éérste mindshift. Het is de beweging van ‘moeten’ naar ‘willen’. Zodat organisaties in de toekomst met gemak en plezier kunnen samenwerken met 5% collega’s met een beperking. Nuttig en nodig om straks een aantrekkelijk werkgever te zijn voor talentvolle mensen met een arbeidshandicap.

Van moeten naar willen

Als ‘moeten’ het startpunt is van deze regeling, hoe komen organisaties dan in contact met het eigen ‘willen’? Organisaties zijn net als mensen. Ze hopen niet op meer regels. En al helemaal niet als het geld gaat kosten. Op allerlei plekken wordt daarom het verzet stevig ingezet. Oók door organisaties die sociaal ondernemen belangrijk vinden. De beslissingsvrijheid van directies wordt immers via dit ‘moeten’ aangetast.

De quotum-regeling gaat er komen. Verstandige organisaties kiezen daarom voor een volwassen aanpak. Zij pakken hun irritatie aan, gaan op onderzoek uit & beginnen bij zichzelf. Zodat zij straks de meest geschikte arbeidsgehandicapten aan hun organisatie kunnen verbinden.

Stap 1: Introspectie – hoe kijken we nu?

Het is aan directies om te starten met 3 introspectieve vragen rond arbeidsgehandicapten.

  • Wat denken wij -bewust of onbewust- over mensen met een arbeidshandicap?
  • Hoe beoordelen wij hun toegevoegde waarde voor onze organisatie?
  • Waar verwachten wij risico’s en problemen?

Stap 2: Toetsing – wat is waar?

De gedachten, oordelen en verwachtingen liggen op tafel en kunnen nu worden getoetst aan de realiteit. Want: wat is er eigenlijk waar van de manier waarop we nu kijken? Hieronder een aantal vragen die hierbij kunnen helpen.

  • Welke feitelijke kennis en concrete ervaring bevestigen het beeld?
  • Op welke punten ontbreekt de feitelijke kennis en concrete ervaring?
  • Welke onderzoek acties liggen nu op tafel?

Stap 3: Ontwikkeling – hoe willen wij kijken?

De eerste stappen zijn gezet. Het quotum was eerst een abstract probleem, nu is het onderwerp van gesprek en onderzoek. Een vast punt op de agenda. De vraag dient zich vanzelf aan: “hoe willen wij kijken?”. De mindshift is nabij.

Op zoek naar een sparringpartner? Petra Meijssen begeleidt directies bij hun eerste verkenning. Zij helpt u met fris kijken, vrij denken en praktisch doen.