Bedrijven met 25 of meer personeelsleden hebben vanaf 2015 zes jaar de tijd om hun personeelsbestand te laten bestaan uit tenminste 5% werknemers met een beperking. Zo zien de huidige plannen er in ieder geval uit. Deze plannen zorgen nu al voor flink wat beweging.

Directeuren staan voor een keuze. Stappen we (verder) op de weg van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Of doen we alsof onze neus bloed. Dat kan namelijk ook. Volgens de huidige plannen krijgen organisaties in de toekomst een boete als ze niet voldoen aan het 5% quotum. De geluiden zijn al hoorbaar: “we kopen het wel af”. Maar wat betekent dit eigenlijk voor het signatuur van deze organisatie? Of voor de gunning van opdrachten door overheid en non-profit organisaties? Belangrijke vragen. Je kan zomaar opdracht mislopen.

HR start met een nieuwe uitdaging. Slimme HR-teams beginnen nu met hun oriëntatie. Vragen als: “Wie vallen er eigenlijk onder dit quotum? Hebben we al mensen in huis?” Daarnaast en nog veel belangrijker: “Kiezen we voor een voorkeursbeleid op reguliere vacatures? Waar kunnen we aangepaste functies ontwikkelen? Is er een mindshift nodig in de organisatie? Hoe prepareren we leidinggevenden?”. Het is aan HR om inclusief personeelsbeleid te ontwikkelen. De noodzaak is nu daar.

Recruiters worden aangesproken op hun creativiteit. Het team nodigt gespecialiseerde uitzendbureaus, werving & selectiebureaus en re-integratie bureaus uit. Zij kunnen de recruiters informeren over de gevarieerde doelgroep, de mogelijkheden én de kansen. Daarnaast stellen ze zichzelf vragen als: “wat betekent dit voor onze profiel op de arbeidsmarkt? Op welke online en offline plekken willen we zichtbaar worden?” Slimme recruiters kijken ook in de spiegel. Zij beantwoorden ook de vraag: “Hoe grijpt dit in op onze wijze van gespreksvoering?”

Kortom, het wordt een spannende tijd.

Wilt ook u pro-actief inspelen op deze nieuwe regelgeving? Petra Meijssen verkent met u de opties van vandaag en morgen.