gebruik de kennis in uw organisatie

De oorzaken van werkdruk, stress en uitval zijn vaak verspreid: in de organisatie én in het team én bij medewerkers.“Hoe krijgt u grip op deze problematiek?” Mijn advies: start met verzuimpreventie via de aanwezige kennis in uw organisatie. Zo houdt u focus, de interventies worden niet complexer dan nodig.

pragmatisch startendialoog over verzuim en gezondheid

Organiseer een aantal groepsgesprekken over Gezond Werken, het levert een schat aan kennis op: learning by doing. Kies bij het onderwerp voor aansluiting op de organisatorische realiteit. Bijvoorbeeld: ‘werkdruk & stressmanagement’, ‘gezond doorwerken na de reorganisatie’, ‘zelfsturing & zelfzorg’ of: ‘ziek zijn & terugkomen’. Tijdens dialoogsessies worden kwetsbare onderwerpen bespreekbaar. Het levert eerste ontwikkelpunten op. De uitwisseling over oplossingen en verbeteringen komt op gang.

strategie voor duurzaamheid

Organisaties waarvoor ik werk vragen om een concreet en duurzaam plan. Ook hier geldt: start klein maar houd het grote plaatje voor ogen. Een organisatiescan én de opbrengst van de interne dialoogsessies geven een stevige basis voor de strategiebespreking met key-players over ziekte, verzuim en gezondheid. Vragen zijn: “Wat zijn onze ontwikkelthema’s? Wat voor type interventies zijn er nu nodig?”.  Zo ontstaat een werkbare én haalbare strategie om verzuim te minimaliseren en de medewerkerstevredenheid te optimaliseren.

gezond werken doe je samen

Het is een kwestie van gedrag. Directie, leidinggevenden en medewerkers maken samen een prachtige werkomgeving. Dit stoelt op verantwoordelijk gedrag: individueel en in werkrelaties. Het wordt gevoed door respectvolle, gedeelde omgangsvormen & lef om te delen. Al mijn interventies zijn hierop gericht. Ik doe dit als consultant, coach en begeleider van samen leren.

kennis delen

Met plezier deel ik mijn kennis over ziekte, verzuim en gezondheid. Ik heb me met hart en hoofd verbonden aan dit thema. Dus bel vooral als u eens van gedachten wilt wisselen. Mijn telefoonnummer is: 06 – 22 600 752.

Ook interessant: ESF geld voor gezond werken