eenvoudige aanvraagprocedure!

ESF subsidie aanvraagVanaf oktober 2014 kunt u ESF-subsidie aanvragen voor projecten gericht op gezond werken in uw organisatie. Het Europees Sociaal Fonds wil hiermee de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen. Ook uw kunt 50% subsidie ontvangen voor kleinschalige projecten van maximaal € 20.000.

Staatssecretaris Klijnsma: “Deze regeling biedt bedrijven de mogelijkheid om hun mensen productief, gemotiveerd en gezond aan het werk te houden.” 

subsidie voor kosten externe adviseur

U kunt subsidie ontvangen voor de kosten van een extern adviseur die een advies met implementatieparagraaf opstelt en/of de implementatie begeleidt. Het project moet bijdragen aan een geselecteerd aantal thema’s of activiteiten gerelateerd aan duurzame inzetbaarheid.

subsidiabele thema’s

Duurzame inzetbaarheid is steeds meer een containerbegrip. De volgende thema’s worden in de regeling genoemd.

[button type=”info” size=”small”][/button] een (periodiek) bedrijfs- of organisatiescan;[button type=”info” size=”small”][/button] onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van werknemers;[button type=”info” size=”small”][/button] het bevorderen van gezond en veilig werken;[button type=”info” size=”small”][/button] het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;[button type=”info” size=”small”][/button] dialoog gericht op het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit;[button type=”info” size=”small”][/button] het stimuleren van interne en externe mobiliteit;[button type=”info” size=”small”][/button] cultuurverandering gericht op de combinatie tussen arbeid en zorg;[button type=”info” size=”small”][/button] het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Deze regeling is primair gericht op het MKB, maar ook grote ondernemingen en non-profitorganisaties kunnen er gebruik van maken. Let op: aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 15 oktober t/m 7 november 2014. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en per onderneming of instelling kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

aan de slag

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een project bij uw organisatie? Neem dan contact op met Petra Meijssen via 06 – 22 600 752 of mail: petra@mensinbeeld.nl. Laat u niet weerhouden door zorgen om een complex subsidie-traject. De procedure is eenvoudig.

Ook interessant: zelfzorg op de werkvloer en wie zorgt dat u gezond werkt?