open gesprek op de werkvloer

Rennen én stilstaan: dat is een kwaliteit van wakkere mensen en teams. Want soms is het nodig om gas te geven, andere keren vraagt ons werk om rust en bezinning.  Mens in Beeld faciliteert dit via het open gesprek op de werkvloer.

ongemak op het werk

Ervaart u een hindernis of ongemak op uw werkplek?  U vindt in mij een open en respectvol gesprekspartner. Ik werk vanuit rust, aandacht en vrij vragen. Zo stimuleer ik de weg naar nieuwe inzichten, werkbare oplossingen en concrete acties. U blijft zelf aan het stuur.

ongemak in groep of team

Ongemak in teams gaan vaak over werkdruk, samenwerkingsvragen, inzetbaarheid of echte conflicten. In een veilige gespreksomgeving kan hierover een open en eerlijk gesprek ontstaan. Voor een afspraak belt u met: 06 – 22 600 752 of mailt u naar petra@mensinbeeld.nl.