“wakkere mensen maken het positieve verschil in organisaties”

wakkere mensen op de werkvloer

het open gesprek als manier van leren

Wakkere mensen vormen de basis voor veerkrachtige organisaties en fitte teams. Medewerkers die met energie en plezier werken, leven en ontdekken. Rennen én stilstaan: dat is een kwaliteit van wakkere mensen. Want soms is het nodig om gas te geven, andere keren vraagt ons werk om rust en bezinning.  Mens in Beeld faciliteert dit proces op diverse manieren.

wakkere medewerkers

Ervaart u een hindernis op uw werkplek?  U vindt in mij een open en respectvol gesprekspartner. Ik werk vanuit rust, aandacht en vrij vragen. Zo stimuleer ik de weg naar nieuwe inzichten, werkbare oplossingen en concrete acties. U blijft zelf aan het stuur.

wakkere groepen en teams

Zoekt u het open gesprek over  thema’s als werkdruk, energie & werkplezier, inzetbaarheid, conflict en samenwerking? In een veilige gespreksomgeving ontstaat ruimte voor samen leren en opnieuw verbinden.

Voor een afspraak belt u met: 06 – 22 600 752 of mailt u naar petra@mensinbeeld.nl.