Ongemak in organisaties

ongemak-in-organisaties Medewerkers vormen de organisatie. Zij weten wat er speelt. Wat er goed gaat en wat beter kan. Waarmee gestart moet worden. En waarmee gestopt. Het is dé reden om ongemakkelijke onderwerpen met hen te onderzoeken. Je krijgt als het ware organisatieadvies op een dienblad aangereikt. Maar het is wel een beetje spannend. Een professionele blik van buiten helpt om tot een succesvolle aanpak te komen.

ongemakkelijke vragen

  • Op sommige plekken is een hoog verloop. Wat staat ons te doen?
  • Op sommige plekken is veel stress en ziekte. Wat staat ons te doen?
  • Er ontstaan botsingen tussen generaties. Is samen leren ook een weg?
  • Medewerkers worstelen met professionele vragen. Hoe organiseren we samen leren?
  • Er is onvrede op de werkvloer. Wat is er aan de hand? Wat is de ingang naar meer werkplezier?
  • Er speelt een conflict. Wat is er aan de hand?  Hoe lossen we dit op?
  • Er is sprake van agressie op het werk. Hoe maken we dit bespreekbaar en hanteerbaar?

mogelijkheden voor groei

Verandering doet een beroep op de flexibiliteit en creativiteit van mensen in organisaties. Het activeert meestal vanzelf het zelfmanagement. Ongemak in organisatie biedt dus mogelijkheden voor groei. Een interventie is meestal niet nodig.

Soms worden ongemakkelijke situaties niet vanzelf opgelost. Een passende interventie is dan wél verstandig. Zodat je nuttig beleid maken. Of gerichte acties inzetten. Bij voorkeur zo eenvoudig mogelijk. Zodat iedereen begrijpt wat de bedoeling is. Want dan doen ze mee. De brug wordt dus onderweg gebouwd. Samen. Naar verbinding. Naar oplossingen. Vóór meer werkplezier en vitaliteit.

HR begeleiding en advies

We starten met een uitgebreide intake. Dit leidt tot een heldere onderzoeksvraag. Vervolgens bouwt Mens in Beeld met een set stakeholders een passende aanpak. Centraal staat het open gesprek met alle relevante partijen. De output van deze gesprekken vormt de basis voor een vervolgplan. Waar mogelijk zal deze door de organisatie zélf worden opgepakt.

U kunt beschikken over mijn ruim 25 jaar lange ervaring in HR advies, projectmanagement en procesbegeleiding. Daarnaast werk ik als conflictbemiddelaar en vertrouwenspersoon.