dialoog op de werkvloer

intervisie begeleidingDe dialoog geeft ruimte om samen te leren en te ontdekken. Er is ruimte om ideeën, gedachten en ervaringen uit te wisselen. Daar is normaal weinig tijd voor. Daarom is de dialoog geschikt bij minder gemakkelijke onderwerpen. Iedereen komt aan bod. Verbanden worden gelegd. De kern komt op tafel. Zo ontstaat gezamenlijk leren.

gespreksbegeleiding

Ik begeleid groepen en teams op werkgerelateerde én persoonlijke thema’s. Gespreksonderwerpen zijn werkdruk, energie & werkplezier. Maar ook inzetbaarheid, conflict, samenwerking en positieve gezondheid. Mijn focus is gericht op kansen en mogelijkheden. We gaan op zoek naar oplossingsrichtingen. In een veilige gespreksomgeving ontstaat ruimte voor samen leren. Tijdens de workshop of dialoog én daarna. Want leren doe je samen. Elke dag.

ruimte voor persoon én professie

Een open gesprek is als een breekpunt in organisaties. Door ongemakkelijke onderwerp bespreekbaar te maken kunnen persoonlijke ervaringen worden gedeeld. Zo gaan de deuren open. Het opent daarnaast een cultuur en draagt bij aan verandering. Persoonlijke veranderingen én beweging in teams. Het kan ook een moment zijn om meer structurele oorzaken voor stress of conflict te ontdekken. Hiermee werkt u aan een gezond werkklimaat en voorkomt u onnodige uitval.

Haarlem in Dialoog

Speciaal voor maatschappelijke organisaties in de regio Haarlem heb ik Haarlem in Dialoog opgezet. Meer weten? Bel dan met Petra Meijssen via 06 – 22 600 752 of mailt u naar petra@mensinbeeld.nl

overig aanbod