dialoog op de werkvloer

intervisie begeleidingDe dialoog geeft ruimte om samen te leren en te ontdekken. Er is ruimte om ideeën, gedachten en ervaringen uit te wisselen. Daar is normaal weinig tijd voor. Daarom is de dialoog geschikt bij minder gemakkelijke onderwerpen. Iedereen komt aan bod. Verbanden worden gelegd. De kern komt op tafel. Zo ontstaat gezamenlijk leren.

dialoog onderwerpen

Gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld van stress naar werkplezier. Of het vergroten van de eigen inzetbaarheid. Kansen en mogelijkheden staan centraal. We gaan op zoek naar oplossingsrichtingen. In een veilige gespreksomgeving ontstaat ruimte voor samen leren. Tijdens de workshop of dialoog én daarna. Want leren doe je samen. Elke dag.

ruimte voor persoon én professie

Een open gesprek is als een breekpunt in organisaties. Door ongemakkelijke onderwerp bespreekbaar te maken kunnen persoonlijke ervaringen worden gedeeld. Zo gaan de deuren open. Het opent daarnaast een cultuur en draagt bij aan verandering. Persoonlijke veranderingen én beweging in teams.

opbrengst is leermateriaal

De highlights van deze gesprekken biedt interessant leermateriaal voor HR en de directie. Ik maak altijd een verslag van de leerpunten vanuit de bijeenkomst en verbindt deze aan een logisch advies voor vervolg. Soms presenteren deelnemers hun highlights aan de opdrachtgever of het managementteam. Dat is een mooie ingang voor passende vervolgacties. Zo groeit de energie terwijl de brug wordt gebouwd.

Voor meer informatie of een afspraak belt u met Petra Meijssen via 06 – 22 600 752 of mailt u naar petra@mensinbeeld.nl