“ongemakkelijke onderwerpen bespreken & hanteerbaar maken”

inzetbaarheid versterken

Inzetbaarheid versterken: wat betekent dat? Dat kan variëren van een actief aanbod van gezondheidsfaciliteiten tot de innovatie van het productieproces. Zo breed is duurzame inzetbaarheid. Slimme HR -afdelingen maken dit begrip daarom concreet voor de situatie in hun eigen bedrijf. Zo wordt de urgentie helder en krijgen doelen een haalbaar perspectief. Mens in Beeld brengt hiervoor kennis, inspiratie en kracht.

een concrete ontwikkelaanpak maken

Wat zijn ontwikkelpunten in uw bedrijf? Wat betekent dit voor de inzet van medewerkers? Deze vragen vormen de basis voor gesprekken met diverse key-spelers in uw organisatie. Samen met hen stellen we concrete en realistische doelen vast en maken we een praktisch plan van aanpak. We sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande kaders en plannen. Dus: niet dingen overdoen onder de kop ‘duurzame inzetbaarheid’ maar reeds lopend en relevant beleid hieraan verbinden en concreet maken.

medewerkers over inzetbaarheid

Hoe staan uw medewerkers ervoor vanuit het perspectief van gezondheid, ontwikkeling en betrokkenheid? Mens in Beeld gebruikt kwalitatief werkdrukonderzoek om de hoofdthema’s op tafel te krijgen. Via een open gesprek in kleine groepen worden relevante thema’s van medewerkers duidelijk. Het is een methode die zorgt voor vroegtijdige betrokkenheid en draagvlak voor concreet beleid.

het versterken van een leercultuur

De inzetbaarheid van medewerkers groeit door te investeren in de ontwikkelbehoeften en leermogelijkheden van werknemers.  Bijvoorbeeld via georganiseerde kennisuitwisseling, feedback, intervisie, leer-werk trajecten. Dit verloopt het meest succesvol in bedrijven waar fouten maken mag of in een team waar “iets niet weten” oké is.  Is deze basis nog niet aanwezig? Dan ondersteunt Mens in Beeld bij de ontwikkeling van een mindset voor veilig ‘samen leren’.

Belt of mailt u dan met Petra Meijssen: petra@mensinbeeld.nl – 06-22 600 752