“veerkrachtige organisaties zijn aantrekkelijke werkgevers”

veerkrachtige organisaties

Veerkrachtige organisaties spelen snel in op veranderingen. Dat lukt met kundige medewerkers die aansluiten bij de koers van het bedrijf.

interim HR advies

Heeft u tijdelijk een ervaring interim adviseur nodig met een brede kennis van het werkveld? Ik bied vlotte actie en logische denkkracht als de organisatie dit zelf niet kan verzorgen. Daarbij leg ik verbanden tussen management, medewerker én control. U kunt beschikken over mijn ruim 25 jaar lange ervaring in HR-advies en HR-projectmanagement en begeleiding. 

HR projecten

Ligt er een vraag om professionalisering van de HR dienstverlening? Ik kan projecten initiëren, begeleiden en uitvoeren die veerkrachtige organisaties bevorderen. Wilt u liever een extern adviseur die het interne projectteam ondersteunt? Ik ben op afroep inzetbaar. U vindt in mij een analytisch en doelgerichte partner.

procesbegeleiding

Verlopen processen in groepen en teams niet optimaal? Wilt u aandacht voor het samenspel tussen medewerkers?  Merkt u dat de stressbeleving onder medewerkers hoog is en wilt u begrijpen wat oorzaken en oplossingsrichtingen zijn? Ik biedt een veilige ruimte om het proces bespreekbaar te maken.

meer informatie

Voor een afspraak belt u met Petra Meijssen via 06 – 22 600 752 of mailt u naar petra@mensinbeeld.nl.