“veerkracht ontwikkelen door samen leren”

energie en werkplezier

Meer energie en werkplezier op het werk? U ontwikkelt veerkracht en oplossingsgericht te denken en praktisch te doen. Alleen of in gesprek met collega’s.

coachingwerk-met-een-beperking-of-chronische-ziekte

Heeft u last van een lage energie of aanhoudende stress? Dan biedt oplossingsgerichte coaching u een route naar meer vitaliteit en werkplezier. Mijn focus: denken in oplossingen, begeleiding bij praktisch doen, altijd met respect voor ‘wat is’.

intervisie

Ook de introductie en opstart van een intervisiegroep is intervisiebegeleiding is zinvol. Intervisie ondersteunt namelijk persoonlijk en professioneel leren. Het stimuleert professionals om naar hun gedrag te kijken. Via kleine groepen collega’s worden actuele situaties besproken. Hierbij gebruiken we verschillende methodes. Deelnemers leren op deze manier van én met elkaar. Relevante vraagstukken worden in een groep besproken zodat kansen zichtbaar worden.

drie-gesprek bij een verstoorde werkrelatie

Een conflict over het werk wordt een probleem als het de samenwerking verstoort. Dan is het tijd voor oplossingen. Een drie-gesprek met een onafhankelijke partij opent hiervoor de weg. Mens in Beeld kan deze onafhankelijke rol spelen en het proces verzorgen. Doe dit op tijd! Conflicten verstoren het de sfeer het hele team.

dialoog over werkdilemma’s

Mens in Beeld organiseert en begeleidt dialoogsessies over diverse thema’s. In een dialoogsessie wisselen collega’s kennis, ervaring en leermomenten uit. Het is ook de plek om ideeën op te halen. Huidige thema’s zijn: samenwerking & innovatie, loopbaan en mobiliteit, succesvol werken met een chronische ziekte en omgaan met werkdruk & stress.

Wilt u meer weten? Voor een afspraak belt u met: 06 – 22 600 752 of mailt u naar petra@mensinbeeld.nl.